SOSYAL SORUMLULUK
Yakın tarihe kadar kentlerimizde çevre bilinci yok denilecek kadar azdı. Batılı toplumlarda bu anlamda ileri teknoloji kullanılarak çevre bilinci ülkemize oranla yüksekti. Bu durum hem toplumsal hem de ekonomik olarak milli gelirin azalmasına neden olmakta idi. Çevreye bilinçsizce attığımız milyonlarca atık çevreye zarar vermekle birlikte üreticinin de maddi olarak kaybına neden olmakta idi. Ancak, son zamanlarda AB uyum yasaları çerçevesinde ve gelişen eğitim, teknoloji, insan ve çevre bilinci konularında gelişme kaydederek çevreye olan duyarlılık sürekli arttırıldı.

Amacımız, bu bilincin tüm ülke geneline yayılmasını sağlayarak hem kırsal alanda hem de büyük şehirlerde çevre kirliliğini en aza indirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Bilmeliyiz ki aldığımız her nefeste denizlerin, toprakların, havanın payı büyüktür. Ne yazık ki elimizdeki bu cevherle her geçen gün kirlenmektedir. Yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin %70’i gelecek nesillere temiz bırakmak zorunda olduğumuz denizlerden gelmektedir. Bu parametrelerin kirlenmemeleri için bizler de geri dönüşüm firması olarak her türlü önlemi almak ve bu anlamda çalışmalar yapmak en önemli amacımızdır. İnanıyoruz ki bu cevherleri korumak hepimizin sorumluluğudur. Hep birlikte çaba gösterirsek temiz bir çevreye yaratabiliriz.
 
 
DUMANLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM SAN.TİÇ.LTD.ŞTİ